ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ การประกวดบรรยายธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับภาค เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศ
ชื่อนักเรียน : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 2563,22:35   อ่าน 543 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับภาค (คณะสงฆ์ภาค 10) ทั้งทีมหญิงและทีมชาย
ชื่อนักเรียน : ทีมหญิงและทีมชาย
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 2563,22:35   อ่าน 541 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ การสวนสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2562 จากมณฑลทหารบกที่ 210 ค่ายพระยอดเมืองขวาง
ชื่อนักเรียน : นักศึกษาวิชาทหาร
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 2563,22:35   อ่าน 536 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ การนำเสนอผลการดำเนินงานชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ระดับจังหวัดมุกดาหารและเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น
ชื่อนักเรียน : ชมรมทูบี นัมเบอร์ วัน
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 2563,22:34   อ่าน 527 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม
ชื่อนักเรียน : เด็กชายกฤตนัย วงศ์ศรียา เด็กชายกฤษฎา คำมุงคุณ เด็กชายชุติพงค์ ห้วยกระเจา เด็กชายนราวิชญ์ พิมนรัมย์ เ
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 2563,22:34   อ่าน 84 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดง การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-6
ชื่อนักเรียน : นายอนุภาพ พ้าดทาบ
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 2563,22:34   อ่าน 90 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดง การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-6
ชื่อนักเรียน : นางสาวเบญจวรรณ ศรีรูปหมอก
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 2563,22:33   อ่าน 84 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดง การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-6
ชื่อนักเรียน : นางสาวพิชชาภา เนตรวงศ์
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 2563,22:33   อ่าน 76 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง เดี่ยวโหวด ม. 4-6
ชื่อนักเรียน : นายวัชระ สุคำภา
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 2563,22:33   อ่าน 77 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การแสดงมายากล ม.1-6
ชื่อนักเรียน : นางสาวรวงข้าว คำมุงคุณ นางสาวศิริขวัญ อุปัชฌาย์
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 2563,22:33   อ่าน 83 ครั้ง