รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.73 MB
Adobe Acrobat Document ำรายงานผลการใช้จ่ายประจำปี งบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.78 MB