คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

Word Document คู่มือการรับนักเรียนโรงเรียนดงหลวงวิทยา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.69 KB
Word Document คู่มือการออกใบแทน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.48 KB
Word Document คู่มือการขอผ่อนผันภาคบังคับ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.48 KB
Word Document คู่มือการขอลาออก   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.88 KB
Word Document คู่มือการขอย้ายเข้านักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 85.67 KB
Word Document การขอใช้อาคารสถานที่   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 80.76 KB