คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document คู่มือ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 250.88 KB
Adobe Acrobat Document มาตรฐานการปฎิบัติงานโรงเรียนดงหลวงวิทยา ปี 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.29 MB